Есть рецепт от лечащего врача, но нет времени на покупку лекарств? Отправьте нам фото рецепта и мы сами разберём почерк, найдем по нему все необходимое и оформим Ваш заказ максимально быстро .
/ Дисоль р-р д/инф. фл. 400мл
Дисоль р-р д/инф. фл. 400мл

Дисоль р-р д/инф. фл. 400мл

Инфузия ЗАО (Украина, Киев) ( Украина )
Бренд
ДИСОЛЬ
Артикул
108437
Производитель
Инфузия ЗАО (Украина, Киев)
Страна
Украина
30.22 грн
В корзину
Цена со скидкой по дисконтным картам
28.71 грн 28.1 грн 28.1 грн
Восстанавливает объем циркулирующей крови. Уменьшает гиперкалиемию и ее последствия при терапии водно-солевых нарушений, улучшает капиллярное кровообращение и функцию почек. Проявляет дезинтоксикационное эффект в результате кратковременного повышения объема жидкости, снижения концентрации токсических продуктов в крови, активации диуреза.

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

Дисоль

(Disolum)

 

Склад:

діючі речовини: натрію ацетат тригідрат, натрію хлорид;

100 мл розчину містить: натрію ацетату тригідрат - 200 мг, натрію хлориду - 600 мг;

іонний склад на 1000 мл препарату: Na+ - 117 ммоль, Cl? - 103 ммоль, ацетат - 15 ммоль;

допоміжні речовини: вода для ін’єкцій.

 

Лікарська форма. Розчин для інфузій.

 

Фармакотерапевтична група. Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу. Електроліти. Код АТС В05В В01.

 

Клінічні характеристики.

Показання.

Корекція гіперкаліємії та її наслідків при дегідратації та інтоксикаціях організму, що виникають при різних інфекційних захворюваннях (гостра дизентерія, харчові токсикоінфекції, холера Ель-Тор).

 

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Загроза розвитку набряку мозку і легень, гіпергідратація.

 

Спосіб застосування та дози.

Вводять внутрішньовенно краплинно. Перед застосуванням розчин підігрівають до +36-38 оС. Загальна кількість введеного розчину має відповідати об’єму втраченої рідини.

Баланс введеної та втраченої рідини визначається кожні 6 годин! Після усунення гіперкаліємії подальша водно-сольова терапія проводиться препаратами «Трисоль», «Ацесоль» або «Хлосоль».

 

Побічні реакції.

При індивідуальній непереносимості будь-якого компоненту препарату можливі реакції гіперчутливості.

 

Передозування.

Гіпокаліємія, гіпернатріємія. Внаслідок гіпергідратації та гіперволемії може розвинутися серцева недостатність.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Досвід  застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутній.

 

 

 

Діти.

Даних щодо обмеження застосування препарату дітям немає.

Режим дозування коригується в залежності від лабораторних показників. Загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу та лабораторних показників.

 

Особливості застосування.

Перед застосуванням розчин підігрівають до +36-38 оС. З обережністю вводять хворим з порушенням видільної функції нирок, з декомпенсованими вадами серця, при набряково-асцитичному синдромі у хворих на цироз печінки.  

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Дані стосовно впливу препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами відсутні, оскільки препарат застосовують винятково в умовах стаціонару.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не встановлено.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Відновлює об’єм циркулюючої крові. Зменшує гіперкаліємію та її наслідки при терапії водно-сольових порушень, покращує капілярний кровообіг та функцію нирок. Виявляє дезінтоксикаційний ефект внаслідок короткочасного підвищення обєму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.

Фармакокінетика. Препарат недовго знаходиться в судинному руслі, швидко переходить в інтерстиціальний простір та метаболізується в печінці. Виводиться нирками, посилюючи діурез.

 

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина, теоретична осмолярність – 235 мОсм/л, рН 6,5-7,5.

 

Несумісність. Не встановлена.

 

Термін придатності. 5 років.

 

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Заморожування препарату за умови зберігання герметичності пляшки не є протипоказанням до використання. Незмочуваність внутрішньої поверхні пляшки не є протипоказанням до застосування препарату.

 

Упаковка. По 400 мл у пляшках.

 

Категорія відпуску. За рецептом.

 

Виробник. Закрите акціонерне товариство «Інфузія».

 

Місцезнаходження. Україна, м. Вінниця, вулиця А. Іванова, будинок 55.

 


 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

Дисоль

(Disolum)

 

Состав:

действующие вещества: натрия ацетат тригидрат, натрия хлорид;

100 мл раствора содержит: натрия ацетат тригидрат - 200 мг, натрия хлорида - 600 мг;

ионный состав на 1000 мл препарата: Na+ - 117 ммоль, Cl? - 103 ммоль, ацетат - 15 ммоль;

вспомогательные вещества: вода для инъекций.

 

Лекарственная форма. Раствор для инфузий.

 

Фармакотерапевтическая группа. Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса. Электролиты. Код АТС В05В В01.

 

Клинические характеристики.

Показания.

Коррекция гиперкалиемии и ее последствий при дегидратации и интоксикациях организма, которые возникают при различных заболеваниях (острая дизентерия, пищевая токсикоинфекция, холера Эль-Тор).

 

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Угроза развития отека мозга и легких, гипергидратация.

 

Способ применения и дозы.

Вводят внутривенно капельно. Перед применением раствор подогревают до +36-38 оС. Общее количество вводимого раствора должно соответствовать объему потерянной жидкости. Баланс введенной и потерянной жидкости определяется каждые 6 часов! После устранения гиперкалиемии дальнейшая водно-солевая терапия проводится препаратами «Трисоль», «Ацесоль» или «Хлосоль».

 

Побочные реакции.

При индивидуальной непереносимости какого либо компонента препарата возможны реакции гиперчувствительности.

 

Передозировка.

Гипокалиемия, гипернатриемия. Вследствие гипергидрации и гиперволемии может развиться сердечная недостаточность.

 

Применение в период беременности или кормления грудью.

Опыт применения препарата в период беременности или кормления грудью отсутствует.

 

 

 

Дети.

Данных относительно ограничений применения препарата детям нет.

Режим дозирования корректируется в зависимости от лабораторных показателей. Общая суточная доза зависит от водно-электролитного баланса и лабораторных показателей.

 

Особенности применения.

Перед применением раствор подогревают до +36-38 оС. С осторожностью вводят больным с нарушением выделительной функции почек, с декомпенсированными пороками сердца, при отечно-асцитическом синдроме у больных циррозом печени.

 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Данные относительно влияния препарата на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами отсутствуют, поскольку препарат применяют исключительно в условиях стационара.

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Не установлено.

 

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика. Восстанавливает объем циркулирующей крови. Уменьшает гиперкалиемию и ее последствия при терапии водно-солевых нарушений, улучшает капиллярное кровообращение и функцию почек.

Фармакокинетика. Препарат недолго находится в сосудистом русле, быстро переходит в интерстициальное пространство и метаболизируется в печени. Выводится почками, усиливая диурез.

 

Фармацевтические характеристики.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость; теоретическая осмолярность 235 мОсм/л, рН 6,5- 7,5.

 

Несовместимость. Не установлено.

 

Срок годности. 5 лет.

 

Условия хранения.

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Замораживание препарата при условии сохранения герметичности бутылки не является противопоказанием к применению. Несмачиваемость внутренней поверхности бутылки не является противопоказанием к применению препарата.

 

Упаковка. По 400 мл в бутылках.

 

Категория отпуска. По рецепту.

 

Производитель. Закрытое акционерное общество «Инфузия».

 

Местонахождение. Украина, г. Винница, улица А. Иванова, дом 55.

  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Качество
(0)
Общая оценка
(0)
Цена
(0)